Informacje o koronawirusie

Komunikat- sytuacja nadzwyczajna
16 marca 2020

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, że pełną, bieżącą informację dotyczącą zagrożenia epidemicznego można uzyskać na stronie Urzędu Miasta https://zzk.bielsko-biala.pl/