O nas

O BIELSKO-BIALSKIM TBS SP. Z O.O.

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało założone w 1997 roku przez Gminę Bielsko-Biała oraz Śródmiejską Spółdzielnię Mieszkaniową. Celem powołania do życia BB TBS jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych bielszczan poprzez budowę mieszkań na wynajem. W 1998 roku do Zgromadzenia Wspólników dołączyło Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka. z o.o. W latach 1998-2003 Spółka oddała do użytkowania mieszkańcom naszego miasta 296 lokali mieszkalnych. Od roku 2009 BB TBS stało się Spółką ze 100% udziałem Gminy Bielsko-Biała.

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego to nowoczesna firma, zatrudniająca ludzi posiadających uprawnienia oraz długoletnie doświadczenie i licencje zarządców nieruchomości. Do zadań Spółki należy również:

• nabywanie budynków mieszkalnych,
• przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
• wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Towarzystwa,
• sprawowanie na zasadzie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkaniowymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności,
• prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym
i infrastrukturą towarzyszącą.

ZAREKLAMUJ SIĘ!

MISJA TBS

Celem Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest zaspokajanie mieszkaniowych potrzeb mieszkańców Bielska-Białej poprzez realizację miejskiej polityki mieszkaniowej. Dbamy o nasze zasoby. Chcemy, by nasze mieszkania były wygodnym miejscem do życia. Zarządzając nieruchomościami dążymy do pełnej satysfakcji naszych Klientów. Sami będąc właścicielami, we właściwy sposób odczytujemy potrzeby właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych.

Dbamy o to, żeby świadczone przez nas usługi charakteryzowały się najwyższą jakością.

Poprzez współpracę z organizacjami zrzeszającymi zarówno TBS-y, jak i zarządców nieruchomości, chcemy oddziaływać na kształt rynku nieruchomości.
Poprzez swoje wieloletnie doświadczenie pragniemy także oddziaływać na rynek nieruchomości w naszym regionie oraz naszym kraju tak, by rynek usług w zakresie zarządzania osiągnął jak najwyższy poziom. Dodatkowym celem jest tworzenie jasnych i klarownych warunków prawnych do budowania tanich mieszkań pod wynajem na korzystnych zasadach dla osób niemających możliwości kupienia mieszkania na własność.

WŁADZE SPÓŁKI

• Zgromadzenie Wspólników Gmina Bielsko-Biała

• Rada Nadzorcza BB TBS Sp. z o.o.:
    Łukasz ŻOCZEK – Przewodniczący Rady Nadzorczej
    Adam ŻABKA– Sekretarz Rady Nadzorczej
    Ryszard CHODOROWSKI – Członek Rady Nadzorczej

• Zarząd Spółki:
    Ewa KAMIŃSKA – Prezes Zarządu

PRZYSZŁOŚĆ