Ogłoszenie na zamówienie wykonania usługi utrzymania czystości w zasobach BBTBS Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020
30 października 2019
Poszukujemy kandydata na stanowisko ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
2 grudnia 2019

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tj.: tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), określonego w art. 4, pkt. 8 ustawy.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na usługę utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części :

Część I

utrzymanie czystości w zasobach mieszkaniowych przy ulicach : Wapiennej 44, Maksyma Gorkiego 3a, Młyńskiej 57-63 i Władysława Stanisława Reymonta 10, Stefana Starzyńskiego9,13,15 ( 2 147,23 m2 )

Część II

utrzymanie czystości w zasobach mieszkaniowych przy ul. św. Pawła 3-27 (1 066,50 m2).

Część III

utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych wraz z utrzymaniem zimowym przy ulicach: Wapiennej 44, Maksyma, Gorkiego 3a, Młyńskiej 57-63 i Władysława Stanisława Reymonta 10, Stefana Starzyńskiego 9,13,15 (17 293,20 m2) oraz Stefana Batorego (chodnik wzdłuż ogrodzenia między nieruchomościami Stefana Batorego 24 i Władysława Stanisława Reymonta 2).

Część IV

utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych wraz z utrzymaniem zimowym przy ul. św. Pawła 3-27 (20 685,11 m2).

TERMIN:

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

ul. Norberta Barlickiego 15 pok. 23, Bielsko-Biała.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

20.11.2019 r. do godz. 12:00.

Dokumenty do pobrania