Ogłoszenie o zamówienie na wykonanie usługi

Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawców
28 listopada 2018
Informacja
16 grudnia 2018

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność BBTBS Sp. z o.o. w częściach:

Część I:
Utrzymanie czystości w zasobach przy ul. Wapiennej 44, ul. M.Gorkiego 3a, Ul. Młyńska 57-63 i ul. S.W.Reymonta 10 oraz ul. S. Starzyńskiego 9,13,15;

Część II:
Utrzymanie czystości w zasobach przy ul. Św. Pawła 3-27

Część III:
Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych wraz z utrzymaniem zimowym ul. Wapiennej 44, ul. M.Gorkiego 3a, Ul. Młyńska 57-63 i ul. S.W.Reymonta 10 oraz ul. S. Starzyńskiego 9,13,15 i ul. S.Batorego (wzdłuż ogrodzenia)

Część IV:
Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych wraz z utrzymaniem zimowym ul. Św. Pawła 3-27

Termin składania ofert:
12.12.2018 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Norberta Barlickiego 15
43-300 Bielsko-Biała

Druki do pobrania: