Zapytanie ofertowe – wykonanie doraźnych prac naprawczych elewacji kamienicy przy Rynku 22 w Bielsku-Białej

Zapytanie ofertowe – remont i budowa kominów w budynku przy ul. Przekop 12 w Bielsku-Białej
15 maja 2019
Informacja o przerwie w dostawie ciepła na ul. Gorkiego
4 czerwca 2019

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Norberta Barlickiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Rynku 22 w Bielsku-Białej, w związku z planowanym doraźnymi pracami naprawczymi elewacji kamienicy, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie tych prac wraz z nadzorem konserwatorskim.

1. Zakres oferty:

  • wykonawstwo zgodnie z opracowanym zakresem i technologią robót;
  • nadzór konserwatorski i koordynacja prac.

2. Zakres i technologia robót:

Prace należy wykonać zgodnie z opracowaniem: „Zakres i technologia robót budowlanych w ramach doraźnego programu naprawczego elewacji kamienicy mieszkalnej”, wykonanym przez Pracownię Projektową mgr inż. arch. Katarzynę Kasolik-Suchanek, ul. Startowa 50, 43-300 Bielsko-Biała.

3. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania, w myśl zasady „pod klucz” i „na gotowo”.

4. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty w tym m.in.: rusztowań, transportu, materiałów, robocizny, sprzętu i koszty załadunku, wywozu i utylizacji odpadów.

5. Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

 

Termin wykonania robót: do 31.07.2019r.

Termin składania ofert: do 31.05.2019r.

Osoba do kontaktu: Jakub Mrówczyński, tel. 604102538.

 

Do pobrania:

dok. Rynek 22 prog napraw elewacji