Jak segregować śmieci?

Informacja o nieczynnych biurach
16 grudnia 2019
Komunikat- sytuacja nadzwyczajna
16 marca 2020

W związku z trudnościami związanymi z segregacją odpadów komunalnych, udostępniamy przygotowane przez Wydział Gospodarki Odpadami Urząd Miasta Bielsko-Biała materiały edukacyjne:

 1. FILMY EDUKACYJNE: www.zgo.bielsko.pl/multimedia,filmy-i-wizualizacje,14.html
 2. KOMIKS Z LEKTOREM: http://www.zgo.bielsko.pl/multimedia,komiks,75.html
 3. GRY INTERAKTYWNE: http://www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,gry-interaktywne,85.html
 4. MEMORY: www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,memory,84.html
 5. WYKREŚLANKI: www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,wykreslanki,54.html
 6. KRZYŻÓWKA: www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,krzyzowki,44.html
 7. REBUSY: http://www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,rebusy,53.html
 8. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (OFERTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI): http://www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,sciezka-edukacyjna,34.html
 9.  FILMY EDUKACYJNE: http://www.zgo.bielsko.pl/multimedia,filmy-i-wizualizacje,14.html
 10. INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK-ÓW): http://www.zgo.bielsko.pl/oferta,pszok,21.html
 11. ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH:  www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,zasady-segregacji-odpadow-od-1-lipca-2018-r,82.html
 12. JAK SEGREGOWAĆ WEDŁUG NOWYCH ZASAD: www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,jak-segrgowac-wedlug-nowych-zasad,87.html
 13. RADY NA ODPADY: http://www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,rady-na-odpady,50.html
 14. JAK UŻYWAĆ MNIEJ PLASTIKU: www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,jak-ograniczyc-uzywanie-plastiku,89.html
 15. ZASADA 3 U: http://www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,rady-na-odpady-i-ciekawostki,41.html