Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
8 listopada 2018
Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawców
28 listopada 2018

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.11.2018 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi sprzątania zostało unieważnione.

Druki do pobrania: