Ogłoszenie przetarg: INWESTOR ZASTĘPCZY „Remont dachu i elewacji w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 2a-6a w Bielsku-Białej”

Nowe zasady segregowania odpadów
27 czerwca 2018
Zmiana godzin pracy biura
9 sierpnia 2018

Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Bohaterów Warszawy 2a-6a 43-300 Bielsko-Biała
zaprasza do składania ofert na:

Kompleksową usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu i elewacji w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 2a-6a w Bielsku-Białej.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Oferent ma obowiązek dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnej informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

Oferent przedstawi 3 referencje na usługę Inwestora Zastępczego;
Termin realizacji zamówienia: planowany termin od III kw. 2018 do III kw. 2019r.;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych;
Termin składania ofert: 31.07.2018r.;

Miejsce składania ofert w siedzibie administratora Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Bohaterów Warszawy 2a-6a: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
ul. Barlickiego 15; 43-300 Bielsko Biała – Sekretariat (pokój nr 23);
Termin związania ofertą: 30 dni.

Osoby uprawnione do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
1). Jakub Mrówczyński tel. 604102538 jakub.mrowczynski@tbs.bielsko.pl
2). Ewa Janoszek tel. 881956305 ewa.janoszek@tbs.bielsko.pl
lub 33/8150309, 33/8168406 bbtbs@poczta.onet.pl

Załączniki: